Hvis du er i Norge og har et norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass)


Hvis du har status som flyktning i Norge og har reisebevis, vil du beholde ditt norske reisebevis. Vi krever ikke at du skaffer somalisk pass hvis dette gjør at du utsetter deg selv eller andre for fare.