Hvis du har søkt om familieinnvandring fra utlandet


Hvis du har søkt familieinnvandring fra utlandet og ennå ikke har reist inn i Norge, må du selv skaffe deg et somalisk pass for å reise. Dette gjelder også hvis du allerede har blitt innvilget en tillatelse etter reglene om familieinnvandring.

Dette gjelder ikke hvis du vil utsette deg selv eller andre for fare hvis du søker om somalisk pass. Hvis dette er tilfelle vil du få utstedt passerbrev av den norske utenriksstasjonen som har tatt imot søknaden om familieinnvandring.