Svak økning i antall asylsøkere


I fjor søkte 1 656 personer om asyl i Norge. Det er en svak økning fra 2020 da det kom 1 389 asylsøkere, viser tall fra UDI.

Publisert: 07.01.2022 - Sist endret: 24.01.2022

(Oppdatert med endelige tall, små endringer fra de foreløpige tallene. Lagt til antall behandlete saker og innvilgelsesprosent.)

- Noe av økningen skyldes evakueringen fra Afghanistan i fjor. Da kom det i underkant av hundre asylsøkere i tillegg til rundt 800 overføringsflyktninger, sier UDI-direktør Frode Forfang. - De ekstra lave asyltallene i fjor og 2020 skyldes i stor grad koronapandemien og de nasjonale og globale reiserestriksjonene dette har medført.

Tall som viser asylankomster før pandemien:

  • 2019: 2 305
  • 2018: 2 655
  • 2017: 3 560
  • 2016: 3 460
  • 2015: 31 150

I 2021 kom det asylsøkere fra 82 land til Norge. Øverst på listen var det 586 syrere, 261 afghanere og 181 eritreere. Fra i alt 19 land kom det mer enn fem personer, mens det fra 32 land kun kom én person.

Fordelingen mellom kjønn var 1 026 menn og 630 kvinner. 1 208 av de som kom i fjor var voksne, 267 medfølgende barn og 181 (11 prosent) var enslige mindreårige. Sistnevnte kategori har økt kraftig fra året før da det kom 89 enslige mindreårige asylsøkere.

Ved årsskiftet bodde det 2 008 personer i UDIs asylmottak, om lag 300 flere enn på starten av fjoråret. Økningen skyldes at det kom relativt sett flere asylsøkere mot slutten av fjoråret. En drøy firedel av beboerne har fått endelig avslag og er pliktige til å forlate landet.

UDI behandlet 1 524 asylsøknader i 2021. Av de sakene man realitetsbehandlet i Norge fikk 87 prosent opphold.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?