Nasjonalt ankomstsenter


Nasjonalt Ankomstsenter er første oppholdssted for asylsøkere som kommer til Norge.

På ankomstsenteret er flere aktører i utlendingsforvaltningen samlet. Politiets utlendingsenhet registrerer asylsøknadene, UDI intervjuer asylsøkerne, kommunehelsetjenesten i Råde gir nødvendig helsehjelp og vaksinasjoner, Sykehuset Østfold gjør en tuberkuloseundersøkelse, og Caritas gir informasjon til søkerne om asylprosessen. Nasjonalt ankomstsenter er et nøkternt innkvarteringssted hvor beboerne får tilgang til mat, klær og andre livsnødvendigheter. Oppholdet er ment å være kortvarig.

Under finner du en oversikt over krav og vedleggene som gjelder for ankomstsenteret.

Kravspesifikasjoner

Rutinebeskrivelser

Retningslinjer

Skjema og vedlegg

Veiledere og tiltakskort