Kan asylsøkjarar få støtte til å reise tilbake til heimlandet?


Ein asylsøkjar som har fått avslag på søknaden sin kan søkje om assistert retur til heimlandet sitt. Det er også mogleg å søkje om assistert retur før UDI har behandla ferdig søknaden.

Assistert retur inneber at heimreisa blir organisert og dekt, og at personen kan få pengar og/eller anna støtte til å etablere seg på nytt i heimlandet. Sjå også rundskrivet til regjeringa om arbeidet med assistert retur (eksternt nettsted).

Dersom ein asylsøkjar får avslag på søknaden om vern, har personen plikt ti å forlate Noreg innan ein tidsfrist (utreisefrist). Dersom personen ikkje forlèt Noreg innan fristen kan personen bli tvangsreturnert og nekta innreise til alle Schengenland.

Det er politiet som har ansvar for å gjennomføre tvangsretur (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu).