Alternativ mottaksplass for personar frå Ukraina


Her finn du informasjon om midlertidig alternativ mottaksplass for personer fra Ukraina, i målgruppa for mellombels kollektiv beskyttelse.