Tilrettelagte avdelinger


Det er egne botilbud for personer som har spesielle behov for tilrettelegging på grunn av fysiske eller somatiske lidelser eller som trenger hjelp til botrening og hverdagsmestring utover hva de kan få på et ordinært mottak.

Under finner du en oversikt over krav, rutiner og vedlegg som gjelder for tilrettelagte avdelinger. Klikk på linken for å se dokumentene.

Kravspesifikasjoner

Rutinebeskrivelser

Retningslinjer

Skjema og vedlegg

Veiledere og tiltakskort