Anbud integreringsmottak i Steinkjer


UDI utlyser ny driftsavtale for integreringsmottaket i Steinkjer.

Published: 13.10.2021

Dagens kontrakt løper ut mai neste år. Den nye kontrakten vil også gjelde drift av et integreringsmottak i Steinkjer kommune. Grunnen til at det fortsatt skal ligge i samme kommune, er at det er flere regionale partnere som samarbeider om integreringsarbeidet for beboerne i mottaket. UDI har også et integreringsmottak i Kristiansand.

UDI har tidligere inngått rammeavtaler om drift av basismottak med fem aktører i region Midt-Norge. Det er disse fem som nå er blitt invitert til å levere anbud om å drive et mottak med 150 plasser.

De fem er Link AS, Stiftelsen Sana, Hero Norge AS, Levanger kommune og Steinkjer kommune.

Tildeling av kontrakt vil først skje i februar neste år og planlagt oppstart er 1. mai.

Did you find what you were looking for?