Koronaviruset krympet innreisen til Norge


Den globale nedstengningen i fjor medførte at antall søknader om besøksvisum falt med 90 prosent, 2 300 færre søkte om arbeidstillatelse og antall asylsøkere gikk ned med 40 prosent.

Published: 01.02.2021

I 2019 søkte 188 543 personer om visum for å besøke Norge. Fasiten for 2020 er 18 874 personer, en nedgang på hele 90 prosent.

Når det gjelder arbeidsinnvandring fra land utenfor EU/EØS falt antall søknader med 25 prosent fra 9 200 i 2019 til 6 900 i fjor. Antall EØS-borgere som registrerte seg første gang for å arbeide i Norge falt fra over 19 000 i 2019 til om lag 13 000 i fjor.

- Fjoråret startet normalt, men så falt antall søknader om arbeidstillatelser da Norge stengte ned i marsFra sommeren økte antallet og desember kom det flere søknader i forbindelse med Brexit, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Familieinnvandringen fra EU/EØS gikk ned fra 5 550 førstegangsregistreringer til 4 000 i fjor. Fra land utenfor Europa viser antall innvilgede familietillatelser en tilsvarende nedgang.

Antall asylsøkere falt med 40 prosent fra 2 305 til 1 386.

UDI fattet om lag tusen færre vedtak om utvisning i fjor, ned fra 2 900 i 2019, mens politiet fattet langt flere bortvisningsvedtak på grunn av de spesielle innreiserestriksjonene i koronaåret 2020. Antall bortviste økte fra nesten 1 700 i 2019 til 8 400 i 2020.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?