Kva kan eg arbeide med, og kva arbeidsgjever kan eg ha?


I vedtaket ditt står det kva type arbeid du kan gjere og eventuelt kva arbeidgjevar du skal jobbe for.

Viss du skal byrje hos ein ny arbeidsgivar, men skal jobbe i same type stilling, treng du ikkje søke om nytt opphaldsløyve.

Dersom du skal byrje i ny type stilling, må du søke om nytt opphaldsløyve, uansett om det er hos same arbeidsgivar eller hos ein ny arbeidsgivar. Du kan ikkje starte i ny type stilling før du har fått nytt opphaldsløyve.