Korleis kan eg dokumentere lovleg opphald medan eg ventar på opphaldskort?