Hvordan kan jeg dokumentere lovlig opphold mens jeg venter på oppholdskort?