Kan eg reise til andre land mens eg bur i Noreg?


  • Etter at du har fått opphaldskortet ditt, kan du reise inn og ut av Noreg så lenge oppholdsløyvet varer, men du må bu i Noreg i minst seks månader til saman i løpet av eit år. 
  • Du må ha med deg passet og oppholdskortet ditt når du skal reise. 
  • Du kan besøke andre Schengenland i opptil 90 dagar.
  •