Må jeg teste meg for tuberkulose?


Noen personer må teste seg for tuberkulose når de kommer til Norge.

Du må teste deg hvis

Hva skal du gjøre for å teste deg?

Du må ta kontakt med kommunen du skal bo i hvis du har plikt til å teste deg for tuberkulose. Det er kommunen som utfører testingen. Du skal teste deg så snart som mulig etter at du har kommet til Norge.