Må eg teste meg for tuberkulose?


Nokre personar må teste seg for tuberkulose når dei kjem til Noreg.

Du må teste deg viss

Kva skal du gjere for å teste deg?

Du må ta kontakt med kommunen du skal bu i viss du har plikt til å teste deg for tuberkulose. Det er kommunen som utfører testinga. Du skal teste deg så snart som mogleg etter at du har komme til Noreg.