Kan eg reise til andre land mens eg bur i Noreg?


  • Etter at du har komme til Noreg og har fått opphaldskortet ditt, kan du reise ut og inn av Noreg så lenge opphaldsløyvet varar.
  • Du må ha med deg passet og opphaldskortet ditt når du skal reise. 
  • Du kan besøkje andre Schengenland i opptil 90 dagar.
  • Du må bu i Noreg minst halvparten av tida du har opphaldsløyve. Dersom du har fått opphaldsløyve for eitt år, kan du ikkje opphalde deg i utlandet i meir enn seks månader til saman i løpet av dette året. Dersom du har fått opphaldsløyve for fleire år, kan du ikkje opphalde deg i utlandet i meir enn til saman 182 dagar i løpet av ein periode på 365 dagar. Dersom du gjer det kan du miste opphaldsløyvet ditt og måtte søkje om eit nytt opphaldsløyve.