Kan familien min komme til Noreg?


Viss du har fått ein av desse typane løyve, kan ektefellen din, sambuar og barn: søkje om eit familieinnvandringsløyve:

  • studieløyve for å studere ved ein høgskule eller eit universitet,
  • opphaldsløyve for norskopplæring for faglærte
  • opphaldsløyve for tilleggsutdanning

Viss du har ein annan studieløyve kan familien din ikkje søkje om familieinnvandringsløyve.