Kan familien min komme til Norge?


Hvis du har fått en av disse typene tillatelse, kan din ektefelle, samboer og barn søke om en familieinnvandringstillatelse:

  • studietillatelse for å studere ved en høyskole eller et universitet,
  • oppholdstillatelse for norskopplæring for faglærte
  • oppholdstillatelse for tilleggsutdanning

Hvis du har en annen studietillatelser kan familien din ikke søke om familieinnvandringstillatelse.