Hva skjer på asylintervjuet?


  • Du blir innkalt til asylintervju hos UDI.
  • Du møter personen som skal intervjue deg, og tolken.
  • Dersom du er under 18, har du rett til å ha representanten din med deg.
  • Du har ansvar for å fortelle om det som har hendt deg i hjemlandet ditt og hva som har gjort at du har reist fra hjemlandet.
  • Du har plikt til å fortelle sannheten.

NB!  Det er ulovlig å gi uriktige opplysninger. Hvis du gir uriktige opplysninger, kan dette få betydning for søknaden din og andre søknader fra deg eller din familie senere.