Hvordan kan jeg trekke søknaden min og få tilbakebetalt gebyret?


Søknadsgebyret kan bare bli tilbakebetalt til deg hvis du ikke har møtt opp og levert søknaden enda. Hvis du har sendt en type søknad der du kun trenger å laste opp søknadsdokumentene elektronisk, og du altså ikke har krav om å møte personlig, kan du ikke få tilbakebetalt gebyret etter at du har lastet opp dokumentene.

Hvis du ønsker å få tilbakebetalt et søknadsgebyr, må du kontakte politidistriktet eller ambassaden som er ansvarlig for søknaden din. UDI kan ikke hjelpe deg med tilbakebetaling.

Hvis du allerede har levert søknaden ved personlig oppmøte og ønsker å trekke søknaden din, selv om gebyret ikke blir tilbakebetalt, må du sende oss skriftlig beskjed om dette. Du kan skrive et kort brev der du forklarer at du ønsker å trekke søknaden din. Brevet må være signert av deg som er søkeren. Du må sende inn brevet elektronisk. Når vi mottar informasjonen om at du vil trekke søknaden, henlegger UDI saken din og sender deg en skriftlig bekreftelse på henleggelsen.