Dette skjer når du registrerer deg på Nasjonalt Ankomstsenter 


Når du kommer til Nasjonalt ankomstsenter, blir du tatt imot av ansatte som gir deg informasjon om hva som skjer videre og som kan svare på spørsmål.
 
Du skal blant annet:
  • ha en samtale med politiet
  • gi ditt fingeravtrykk og bilde
  • levere pass og andre ID-dokumenter til politiet
  • ta en tuberkuloseundersøkelse
  • ha en samtale med Caritas, som informerer deg om rettighetene og pliktene dine
  • få utdelt klespakke og skotøy
Politiet gir passet/dokumentene tilbake i de tilfellene der søknaden din inngår i en gruppevurdering. Politiet beholder passet i de tilfellene hvor søknaden skal vurderes på individuelt grunnlag. Du vil også få et asylsøkerbevis og d-nummer fra politiet. Når politiet (Politiets utlendingsenhet) på ankomstsenteret er ferdig med å registrere søknaden din, sender de søknaden din til UDI for behandling. Når UDI har fått søknaden fra politiet, får du en e-post som bekrefter dette.