Hvordan behandler UDI søknader om individuell beskyttelse?


UDI har fått bedre kunnskap om situasjonen i de ulike delene av Ukraina og for ukrainere som søker om beskyttelse på individuelt grunnlag i Norge. Vi har skrevet en retningslinje som beskriver vår praksis for vurdering av søknadene. Retningslinjen er utarbeidet på samme måte som for andre land.

Retningslinjen er publisert på UDI Regelverk:
UDI 2024-004 Asylpraksis for Ukraina (kun tilgjengelig på norsk) (eksternt nettsted)

Som del av vurderingen av individuell beskyttelse, vil UDI ta stilling til om myndighetene i hjemlandet kan beskytte deg, og om det finnes områder i hjemlandet som kan være trygge og tilgjengelige for deg å returnere til.

I retningslinjen har UDI foreløpig definert tre fylker vest i Ukraina som trygge; Volyn, Lviv og Zakarpattija. Vi vurderer ditt behov for beskyttelse individuelt, uavhengig av om du er fra disse eller andre fylker.

Vi vil gjøre en individuell vurdering i hver sak. Vurderingen av hvilke områder som regnes som trygge, kan endre seg. Vi fortsetter arbeidet med å kartlegge hvilke fylker som er trygge og ikke.

Det vil fremdeles ta tid før du får svar

Selv om UDI begynner å behandle søknader og selv om du har vært på intervju hos UDI, vil det fremdeles kunne ta en stund før du får svar på søknaden din. UDI kan ikke gi deg mer informasjon om når du vil få svar på søknaden din hvis du kontakter oss på telefonen.