Permanent opphaldsløyve


Denne informasjonen er tilpassa deg som har eit permanent opphaldsløyve i Noreg.

Viss du har eit permanent opphaldsløyve kan UDI bestemme at opphaldsløyvet ditt ikkje skal gjelde lenger. Det kan bety at du enten ikkje får bu i Noreg lengre, eller at du får eit nytt opphaldsløyve og opphaldet i Noreg byrjar å telje på nytt.

Viss du mistar det permanente opphaldsløyvet ditt, mistar du òg dei norske reisedokumenta dine.

Korleis får eg vite at eg kan miste opphaldsløyvet mitt?

Grunnar til at du kan miste opphaldsløyvet ditt

  • Du har gitt urette opplysningar i saka di

  • Du har gitt urette opplysningar om identiteten din

  • Du har vore for lenge utanfor Noreg

Korleis får eg vite at eg har mista opphaldsløyvet mitt?

Må eg reise frå Noreg?

  • Du kan få nytt løyve

  • Du må kanskje reise frå Noreg

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?