DUF-nummer


Eit DUF-nummer er eit tolvsifra nummer som blir gitt til alle som søkjer om opphald i Noreg.
  • DUF-nummeret er registreringsnummeret til søkjaren i datasystemet til UDI.
  • Nummeret har 12 siffer og begynner med årstalet då du søkte første gong (til dømes 2012 586975 61).
  • Du held fram med det same DUF-nummeret dersom du søkjer igjen.
  • DUF-nummeret ditt finn du på sakspapir frå UDI.  Dersom du har opphaldskort, finn du også DUF-nummeret der.