Ettersende dokument til ei sak som blir behandla av UDI


Dersom du har har ei sak til behandling hos UDI og no treng å ettersende eit dokument som manglar, kan du laste det opp her.