Faglærde som kan levere søknaden sin om opphaldsløyve i Noreg


Dersom du kan dokumentere at du har kompetanse som faglærd, og kan du levere søknaden din om opphaldsløyve hos politiet i Noreg. Du må ha lovleg opphald i Noreg, og kan ikkje vente på svar på asylsøknaden din og du har ikkje fått avslag på asylsøknaden. 

Søknaden kan vere om opphaldsløyve for arbeid, studium, au pair eller familieinnvandring. 

Du må fylle tre krav for å kunne levere søknaden til politiet i Noreg, i staden for på ein ambassade:

  • du kan dokumentere at du har kompetanse som faglærd
  • du har lovleg opphald i Noreg. Dette vil seie at du anten
  • du venter ikkje på svar på asylsøknaden din og du har ikkje fått avslag på asylsøknaden 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?