Skal søkje Arbeidssøkjar


Vanlegvis må du ha eit tilbod om arbeid i Noreg før du kan søkje om opphaldsløyve for arbeid. Dersom du er faglært, kan du i nokre spesielle tilfelle få opphaldsløyve for å vere i Noreg medan du søkjer etter arbeid. 
Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.

Sjekk om du fyller krava som er omtalte under. Viss ikkje kan du ikkje komme til Noreg før du har fått eit tilbod om arbeid og har fått eit opphaldsløyve. 

Kven er du?

  • Arbeidssøkjar som er nyutdanna i Noreg eller forskar

behandlingstid

Ventetid

Sjekk kor lenge du må vente for å få svar på ein søknad om opphaldsløyve for å arbeide. 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?