Skal søkje Opplæring og forsking


Det finst ulike typar opphaldsløyve for deg som skal forske eller vere under opplæring. 
Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.
  • Praktikant: for deg som er under utdanning og skal vere praktikant i Noreg.
  • Forskar med eigne midlar: for deg som skal forske i Noreg, men ikkje har norsk arbeidsgivar.

Kven er du?

  • Forskar med eigne midlar

  • Praktikant

behandlingstid

Ventetid

Sjekk kor lenge du må vente for å få svar på ein søknad om opphaldsløyve for å arbeide. 

Viktige meldinger

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?