Skal søkje Sjøfolk


Sjekk om du treng opphaldsløyve for å arbeide på eit norsk eller utanlandsk skip i norsk farvatn. 
Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.

Kva slags skip arbeider du på?

  • Norsk skip som går mellom norsk og utanlandsk hamn

  • Norsk skip som går mellom norske hamner

  • Utanlandskregistrert skip i internasjonal trafikk

  • Utanlandsk skip som går mellom norske hamner

  • Mannskap på skip i opplag

behandlingstid

Ventetid

Sjekk kor lenge du må vente for å få svar på ein søknad om opphaldsløyve for å arbeide. 

Viktige meldinger

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?