Skal søkje Søkje statsborgarskap for nordiske statsborgarar


Viss du er nordisk borgar over 12 år og har budd i Noreg dei siste to åra, kan du søkje om norsk statsborgarskap. Viss du er under 12 år, kan du berre søkje dersom minst ein av foreldra dine allereie er norsk statsborgar eller søker saman med deg.
Informasjon

Søkjaren er personen som ønskjer å bli norsk statsborgar.

Dersom du er borgar av fleire land, og eitt av dei er eit EU/EØS-land, vel du dette.

Kva gruppe tilhøyrer du?

  • Over 12 år

  • Barn under 12 år som har ein norsk forelder eller søkjer saman med ein forelder

  • Har hatt norsk pass utan å vere norsk statsborgar

behandlingstid

Ventetid

Sjekk hvor lenge du må vente for å få svar på en søknad om statsborgerskap.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?