Skal søke Statsborgerskap


Reglene for å søke om norsk statsborgerskap er ulike for de som har hatt oppholdstillatelser i Norge, de som har hatt oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere, nordiske statsborgere og de som tidligere har vært norske statsborgere. 
Informasjon

Søkjaren er personen som ønskjer å bli norsk statsborgar.