Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere (2022)


Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2022. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - mai 2022: Enslige mindreårige asylsøkere etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Total
Afghanistan 7 18 19 16 23 83
Elfenbenskysten 0 0 0 0 1 1
Eritrea 3 2 1 0 0 6
Etiopia 1 0 0 0 0 1
Nigeria 0 0 1 0 0 1
Pakistan 0 0 0 0 1 1
Somalia 0 0 2 1 0 3
Statsløs 1 0 0 0 0 1
Sudan 1 0 0 0 0 1
Syria 3 8 3 4 12 30
Tadsjikistan 0 0 1 0 0 1
Ukraina 0 0 137 145 34 316
Venezuela 0 0 0 1 0 1
Total 16 28 164 167 71 446

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?