Forskjellen mellom familieinnvandringstillatelse og oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere


Noen søkere som har familie i Norge, kan velge mellom å søke om en familieinnvandringstillatelse eller et oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere. 

Fyll ut informasjon om deg og familiemedlemmet ditt for å sjekke om du kan bruke én av ordningene, eller kan velge mellom de to.

Hvis du har mulighet til å velge mellom de to ordningene, bør du undersøke hvilken som passer best for deg.  

Kort oversikt: Fordeler og ulemper ved de to ordningene

Familieinnvandring

Oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere

  • Du kan søke om varig oppholdsrett etter fem år i Norge.
  • Du trenger ikke betale søknadsgebyr.
  • Referansepersonen trenger ikke ha like høy inntekt som hvis du søker om familieinnvandring.
  • Hvis du ønsker det, kan du senere søke om familieinnvandringstillatelse.
  • Du har ikke rettigheter etter introduksjonsloven (eksternt nettsted).

 

Fant du det du lette etter?