Arbeid, studier og au pair


Type søknad Gebyr
Oppholdstillatelse for arbeid (gjelder også for fornyelse) 6 300,- 
Gruppetillatelse til arbeidsgivere (per arbeidstaker) 6 300,-
Studietillatelse for søkere over 18 år (gjelder også for fornyelse) 5 900,-
Studietillatelse for søkere under 18 år       0,-
Au pair-tillatelse (gjelder også for fornyelse) 9 100,-
Tillatelse for forsker med egne midler (gjelder også for fornyelse)

5 900,-

Gebyrer hvis du leverer søknaden på et søknadssenter

Hvis du leverer søknaden din ved et søknadssenter som tar imot søknaden på vegne av ambassaden, må du betale et ekstra servicegebyr. Dette gebyret kommer i tillegg til det vanlige søknadsgebyret.

Hvis søknadssenteret skal sende søknaden din til en ambassade i et annet land, må du i tillegg betale et kurer-gebyr. Ta kontakt med søknadssenteret for informasjon om dette gebyret.

Gebyrer hvis du leverer søknaden på ambassaden til et annet land enn Norge

Norge har inngått avtaler med andre Schengenland (i hovedsak Danmark og Sverige) om at enkelte av deres utenriksstasjoner skal ta imot søknader om visum og oppholdstillatelser (som gir rett til å arbeide med mindre noe annet er presisert i vedtaket) til Norge. I slike tilfeller gjelder gebyrsatsene til det landet som representerer oss.

Dersom du er visumpliktig og har fått oppholdstillatelse eller tillatelse til å søke om oppholdstillatelse etter ankomst til Norge, må du få utstedt et innreisevisum i passet ditt. Dette gjøres som hovedregel av den norske ambassaden i det landet du oppholder deg.

Dersom du oppholder deg i et land uten norsk ambassade, er det mulig du må betale for at passet skal sendes til ambassaden, enten direkte av deg selv eller via et konsulat eller en ekstern tjenesteyter. Kontakt den aktuelle ambassaden for informasjon om hvordan du skal gå frem.

Gebyrfritak for deltakere i Fulbright-programmer og deres familiemedlemmer

Deltakere i Fulbright-programmer må betale gebyr i Søknadsportalen, men vil få gebyret refundert når de møter opp på ambassaden eller hos politiet for å levere søknadsdokumentene. Det samme gjelder for familiemedlemmer av deltakerne hvis de søker om familieinnvandringstillatelse.