Besøksvisum


Type søknad Gebyr
Besøkvisum for voksne og barn over 12 år (en eller flere innreiser) 80 euro
Besøksvisum for barn mellom 6 og 12 år (en eller flere innreiser) 40 euro
Besøkvisum for voksne og barn over 6 år som er statsborgere
av Aserbajdsjan (en eller flere innreiser)
35 euro
Besøksvisum for barn mellom 6 og 12 år fra Gambia 40 euro
Besøkvisum for voksne og barn over 12 år som er statsborgere av Gambia (en eller flere innreiser). Les informasjon til gambiske borgere her. 120 euro
Besøksvisum for alle barn under 6 år (en eller flere innreiser)  0,-

Hvem trenger ikke å betale gebyr?

  • personer som skal reise sammen med eller besøke et nært familiemedlem (ektefelle, barn, barnebarn, forelder, besteforelder eller et familiemedlem som forsørger deg) som er en EU/EØS-borger 
  • skoleelever, studenter eller medfølgende lærer når formålet med reisen er studier eller annen opplæring. NB! Du må fortsatt betale gebyr når du registrerer søknaden i Søknadsportalen, men du vil få det tilbakebetalt etter at du har levert søknadsdokumentene.
  • forskere som reiser i Schengenområdet for å drive vitenskapelig forskning. NB! Du må fortsatt betale gebyr når du registrerer søknaden i Søknadsportalen, men du vil få det tilbakebetalt etter at du har levert søknadsdokumentene.

Gebyrer hvis du leverer søknaden på et søknadssenter

Hvis du leverer søknaden din ved et søknadssenter som tar imot søknaden på vegne av ambassaden, må du betale et ekstra servicegebyr. Dette gebyret kommer i tillegg til det vanlige søknadsgebyret.

Hvis søknadssenteret skal sende søknaden din til en ambassade i et annet land, må du i tillegg betale et kurer-gebyr. Ta kontakt med søknadssenteret for informasjon om dette gebyret.

Gebyrer hvis du leverer søknaden på ambassaden til et annet land enn Norge

Norge har inngått avtaler med andre Schengenland (i hovedsak Danmark og Sverige) om at enkelte av deres utenriksstasjoner skal ta imot søknader om visum og oppholdstillatelser (som gir rett til å arbeide med mindre noe annet er presisert i vedtaket) til Norge. I slike tilfeller gjelder gebyrsatsene til det landet som representerer oss.

Dersom du er visumpliktig og har fått oppholdstillatelse eller tillatelse til å søke om oppholdstillatelse etter ankomst til Norge, må du få utstedt et innreisevisum i passet ditt. Dette gjøres som hovedregel av den norske ambassaden i det landet du oppholder deg.

Dersom du oppholder deg i et land uten norsk ambassade, er det mulig du må betale for at passet skal sendes til ambassaden, enten direkte av deg selv eller via et konsulat eller en ekstern tjenesteyter. Kontakt den aktuelle ambassaden for informasjon om hvordan du skal gå frem.

Søknader om forlengelse av visumet etter at du har kommet til Norge Gebyr
Søknad om å forlenge visumet     30 euro