Kan jeg få dekket utgiftene mine?


I noen tilfeller er det mulig å få dekket utgifter til advokat eller andre nødvendige utgifter du har hatt, i forbindelse med klagen. 

Dette er bare mulig hvis alle disse fire forutsetningene er tilstede:

  • UDI endret vedtaket ditt etter at du klaget
  • utgiftene var nødvendige for å få endret vedtaket
  • grunnen til at UDI endret vedtaket, var ikke at situasjonen din hadde endret seg etter det første vedtaket, for eksempel at du fikk høyere lønn
  • grunnen til at UDI endret vedtaket var at utlendingsmyndighetene hadde gjort en feil, for eksempel at vi avslo søknaden din fordi vi overså at du hadde levert inn en arbeidskontrakt før vi fattet vedtaket 

Hvordan skal du søke?

Hvis du ønsker å søke om å få dekket utgiftene dine må du sende et brev til UDI der du ber om dette senest tre uker etter at du fikk svar på klagen. Du må legge ved dokumentasjon på utgiftene du har hatt. Hvis du har brukt advokat må du eller advokaten din sende en «spesifisert salæroppgave» til UDI, der det står når advokaten arbeidet med saken, hva som ble gjort og hvor lang tid de enkelte arbeidsoppgavene tok.

Hvor lang tid tar det før du får svar?

Se vår informasjon om ventetider