Saksbehandlingstider i UDI


Oversikt over hvor lang tid UDI bruker på å behandle ulike typer søknader. 

Hva slags sak har du hos UDI?