Saksbehandlingstider i UDI


Oversikt over hvor lang tid UDI bruker på å behandle ulike typer søknader. 

Hva slags sak har du hos UDI?

  • Familieinnvandring

  • Arbeid

  • Besøksvisum (besøk og ferie)

  • Studier

  • Permanent opphold og varig oppholdsrett

  • Au pair

  • Statsborgerskap

  • Beskyttelse (asyl)

  • Utlendingspass og reisebevis

  • Utvisning og oppheving av innreiseforbud