Saksbehandlingstider i UDI


Oversikt over hvor lenge du må vente på svar på søknaden din.

Hva slags sak har du hos UDI?

 • Familieinnvandring

 • Arbeid

 • Besøksvisum (besøk og ferie)

 • Studier

 • Permanent opphold og varig oppholdsrett

 • Au pair

 • Statsborgerskap

 • Beskyttelse (asyl)

 • Utlendingspass og reisebevis

 • Utvisning og oppheving av innreiseforbud

 • Andre typer saker