Arbeid (fornyelser)


Hvis du har fylt ut et skjema i Mine søknader

Hvis du har fylt ut et søknadsskjema i Mine søknader, må du logge inn og gå til din søknad for å se din personlige sjekkliste.

Faglært

Sjekkliste for fornyelse for faglært arbeidstaker (med arbeidsgiver i Norge)

Sjekkliste for fornyelse for idrettsutøver eller trener

Sjekkliste for fornyelse for religiøs leder/lærer

Sjekkliste for fornyelse for selvstendig næringsdrivende (med firma i Norge)

Sjekkliste for fornyelse for selvstendig oppdragstaker (selvstendig næringsdrivende med firma i utlandet)

Sjekkliste for fornyelse for utsendt arbeidstaker (ansatt i utenlandsk selskap som har oppdrag i Norge)

Arbeidssøker

Sjekkliste for fornyelse for arbeidssøker som er nyutdannet i Norge eller forsker 

Russisk arbeider

Sjekkliste for fornyelse for russisk grensependler

Sjekkliste for fornyelse for russisk ufaglært arbeider

Utvekslinger, kultur- og organisasjonsarbeid

Sjekkliste for fornyelse for ansatt i humanitær, ideell eller religiøs organisasjon

Sjekkliste for fornyelse for deltaker fra Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

Sjekkliste for fornyelse for kunstner, musiker, artist eller nødvendig hjelpepersonell som følger med

Sjekkliste for fornyelse for arbeidsferie for unge voksne fra Canada

Sjekkliste for fornyelse for arbeidsferie for unge voksne fra Australia

Sjekkliste for fornyelse for arbeidsferie for unge voksne fra Japan

Sjekkliste for fornyelse for arbeidsferie for unge voksne fra New Zealand

Sjekkliste for fornyelse for arbeidsferie for unge voksne fra Argentina

Sjekkliste for fornyelse for andre typer kulturopphold eller lystseilas 

Sjøfolk

Sjekkliste for fornyelse for sjøfolk 

Familiemedlem av diplomat eller NATO-personell

Sjekkliste for fornyelse for ektefelle, samboer og barn til diplomat eller NATO-personell 

Opplæring og forskning

Sjekkliste for fornyelse for forsker med egne midler 

Andre

Sjekkliste for fornyelse for journalist, mediepersonell og nødvendig vakt- og vedlikeholdsmannskap på skip i opplag