Fornyelse av oppholdstillatelse med F-kode


Du skal bare bruke denne sjekklisten hvis du s√łker om fornyelse av oppholdstillatelse med F-kode.

OBS! F-koder sendes ikke ut
Ordningen med F-koder er for tiden deaktivert. Hvis du allerede har mottatt en F-kode, kan du bruke den. F-koden må brukes senest 30 dager før tillatelsen din går ut. Det er ikke mulig å søke med F-kode etter 13. april 2022.

Hvis du har oppholdstillatelse for arbeid

Hvis du har familieinnvandringstillatelse

Hvis du har studietillatelse

 • signert følgebrev fra Søknadsportalen
 • gyldig pass
 • Uttalelse om studieprogresjon og deltidsarbeidstillatelse (pdf, 598 kB) fra skolen du går på
 • dokumentasjon på at du har nok penger å leve for (underhold). Du må vise at du har midler tilsvarende 126 357 kroner i året eller at du vil ha en inntekt tilsvarende denne summen i året (eller en kombinasjon av midler og inntekt). Du må dokumentere dette på en eller flere av disse måtene: 
  • vedtak om stipend og lån fra Statens lånekasse for utdanning eller bekreftelse på at du får andre typer stipend
  • arbeidskontrakt for deltidsarbeid i Norge som inneholder stillingsprosent/timer, lønn og varighet
  • kontoutskrift fra kontoen din/alle kontoene dine i en norsk bank
  • du kan ikke være selvstendig næringsdrivende eller ha et enkeltpersonsforetak i Norge