Statsborgerskap


Hvis du har fylt ut et skjema i Mine søknader

Hvis du har fylt ut et søknadsskjema i Mine søknader, må du logge inn og gå til din søknad for å se din personlige sjekkliste.

Hvis du skal fylle ut søknad på papir

Hvis du ikke kan bruke elektronisk skjema i Søknadsportalen og må fylle ut søknaden på papir, skal du bruke sjekklisten for din type søknad eller melding under:

Sjekkliste for å søke om norsk statsborgerskap

Sjekkliste for nordiske statsborgere som skal levere melding om norsk statsborgerskap

Sjekkliste for tidligere norske statsborgere som skal levere melding for å få tilbake norsk statsborgerskap

Sjekkliste for barn født før 2006 med norsk far som skal levere melding om norsk statsborgerskap

Sjekkliste for søknad om å beholde norsk statsborgerskap