Trenger jeg å bestille ny time etter at jeg har fått svar på søknaden min?


Mange slipper å møte to ganger hos politiet nå. Hvis du er borger av et land utenfor EU/EØS og avga biometriske kjennetegn da du leverte søknaden, trenger du ikke å møte hos politiet etter at det er fattet vedtak i saken din. I mange tilfeller kan politiet bestille oppholdskort uten at søkeren må møte opp igjen i forbindelse med samme sak. I oversendelsesbrevet, som du mottar sammen med vedtaket, vil det stå om du må møte opp hos politiet en gang til eller ikke.

De som fortsatt må bestille oppfølgingstime er:

  • arbeidstakere hvor arbeidsgiver har søkt på nett på vegne av søkeren
  • oppholdstillatelser hvor søkeren søkte fra utlandet
  • oppholdstillatelser hvor søkeren hadde mulighet til å levere søknaden kun ved å laste opp dokumentene elektronisk og ikke ved oppmøte hos politiet (regler som fulgte av koronapandemien)
  • oppholdstillatelser hvor søkeren leverte søknaden hos politiet før det nye biometrisystemet ble innført 16.april 2021
  • borgere av land utenfor EU/EØS som har fått familieinnvandringstillatelse med en person som har EU/EØS-rettigheter i Norge, og som leverte søknaden før 16. april 2021 (politiet trenger da biometri til oppholdskortet)

Hvis du trenger å bestille en ny time etter at du har mottatt vedtak fra UDI/politiet, så må du gjøre dette i ved å logge inn og velge riktig søknad.