Hvordan foregår søknadsprosessen?


Hvordan behandles søknaden?

Personen registrer søknaden sin her. UDI avgjør om søkerne er kvalifisert til det frivillige returprogrammet.  

Tiden det tar å behandle søknaden varierer fra sak til sak, og kan ta alt fra uker til måneder. Hva slags dokumenter søkeren kan fremvise, vil påvirke prosessen. Hvis søkeren kan vise et gyldig reisedokument, vil behandlingen av saken kunne gå raskere.   

Hva skjer videre hvis søknaden innvilges?  

Innvilgelse 

Hvis søknaden om assistert retur blir innvilget, sender UDI vedtak til søkeren. IOM hjelper personen videre med å reise hjem.  

Reisedokumenter og billetter 

Hvis migranten ikke har gyldig reisedokument, vil IOM bistå med å skaffe et gyldig reisedokumentBehandlingstiden kan variere, avhengig av hvor migranten skal reise.  

IOM bestiller flybilletten og sender detaljert informasjon om reisen til søkeren   

Hva skjer når søkeren reiser? 

Søkeren får vite på forhånd når han eller hun skal dra, og reiser som vanlig passasjer på et rutefly. Søkeren kan få hjelp på reisen og ved mellomlandinger, og får som regel transport helt fram til hjemstedet sitt. 

Mer praktisk informasjon om hjemreise finnes på IOMs nettsider (eksternt nettsted).    

Hva skjer videre hvis søknaden blir avslått?   

Hvis søknaden om assistert retur ikke blir innvilgetfår søkeren et vedtak med begrunnelse for dette.   

UDI skal vurdere om utlendinger som har fått avslag på søknad om assistert retur kan tilbys assistert retur med politiet. Du kan ta kontakt med Politiets utlendingsenhet for mer informasjon (eksternt nettsted)

Det gis klagerett hvis man er uenig i vedtaket fra UDI om assistert retur. Hvis man klager, vil UDI vurdere saken på nyttHvis UDI opprettholder avslaget, blir klagen sendt til Justis- og beredskapsdepartementetLes mer om klagerett her.