Enslige mindreårige og sårbare voksne


Sårbare grupper

Sårbare grupper-prosjektet hjelper sårbare migranter i Norge som ønsker å returnere til hjemlandet sitt. IOM kan tilby ekstra støtte før, under og etter returen.

Hvem kan søke til prosjektet?

De som kan søke til prosjektet, er:

 • ofre for menneskehandel (voksne og barn)
 • enslige mindreårige (barn som kom til Norge uten foreldre eller juridisk verge)
 • overårige migranter (som kom til Norge som enslige mindreårige og som nå er mellom 18 og 23 år)
 • migranter med omfattende medisinsk behov for oppfølging i hjemlandet
 • andre sårbare migranter (for eksempel ofre for vold, utnyttelse og misbruk, ofre for vold i nære relasjoner, ofre for tvangsekteskap og eldre migranter uten familienettverk i hjemlandet)

Selv om søkeren ikke tilhører noen av gruppene ovenfor, kan UDI vurdere om andre forhold gjør at personen er sårbar og bør få delta i programmet.

Hva får man i prosjektet?

Man får:

 • informasjon om frivillig assistert retur og forhold i hjemlandet
 • veiledning og vurdering av reintegreringsbehov
 • familieoppsporing for enslige mindreårige
 • risikovurdering for ofre for menneskehandel
 • hjelp med å skaffe reisedokumenter om nødvendig
 • gratis reise fra Norge til hjemlandet (med ledsager om nødvendig)
 • reintegreringstilskudd og veiledning fra IOM i hjemlandet etter returen
 • oppfølging under og etter reintegreringsperioden

Hjelp til å reise hjem

IOM hjelper migranten med praktiske reiseforberedelser. Det innebærer hjelp til å skaffe reisedokumenter, transittvisum og flybilletter, og assistanse i transitt og ved ankomst til hjemlandet. Billetter til hjemreisen blir skaffet gjennom IOM. Man kan ikke bestille billetter på egenhånd dersom utgiftene skal dekkes av norske myndigheter. 

Hvis man ikke kan reise alene, men har behov for at noen følger en på hjemreisen, kan man bli fulgt av en ansatt i IOM eller av helsepersonell. Det er også mulig å be om å bli fulgt av en man kjenner på reisen.

Økonomisk tilskudd for sårbare grupper

Det økonomiske tilskuddet dekker basisbehovene i den første perioden etter retur og støtter opp om økonomisk selvstendighet. Når migranten kommer til hjemlandet sitt, får han eller hun økonomisk reintegreringstilskudd i form av kontanter og øremerkede midler som skal brukes til bolig, utdanning, bedriftsetablering, arbeidstrening, medisiner, og mat og klær den første tiden. Er personen enslig og under 18 år, får han eller hun ikke utbetalt tilskuddet i kontanter, men får alt tilskudd i form av øremerkede midler.