Ukraina


Hvem kan søke?

  • Du må ha fått kollektiv beskyttelse eller opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn, eller ha fått familieinnvandring med en person som tilhører en av disse gruppene.
  • UDI tilbyr støtte til tilbakevending til alle land, men kan ikke organisere reisen til alle land. Tilbudet avhenger til enhver tid av sikkerhetssituasjonen i landet du skal vende tilbake til.
  • Du må oppgi nummeret til en norsk bankkonto i søknadsskjemaet.
  • Du kan ikke få støtte til tilbakevending hvis du er norsk statsborger. 

Hva slags støtte får du?

  • 17 500 kroner til å reise hjem og reetablere deg i Ukraina på egen hånd. UDI kan ikke hjelpe deg med transport til Ukraina.

Hvordan søker du?

Det er UDI som tar imot og behandler alle søknader om økonomisk støtte til tilbakevending til hjemlandet.

Fyll ut søknadsskjemaet:

Legg ved dokumentasjon av hjemreisen:

For å få utbetalt støtte til tilbakevending, må du sende UDI dokumentasjon på du har levert flyttemelding (Melding om flytting fra (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu)Norge) (eksternt nettsted). Du trenger ikke å sende dokumentasjonen samtidig med søknaden om økonomisk støtte til tilbakevending, men du må sende UDI dokumentasjon på at du har levert flyttemelding før du skal reise.  

Du kan sende inn ett av følgende alternativer:

  • Kopi av flyttemelding til utlandet med bekreftelse eller stempel fra folkeregisteret/skattekontoret.

eller

  • Bekreftelse fra NAV, kommunen eller andre offentlige etater om at flyttemelding til utlandet er levert.

eller

  • Digital kvittering fra Skatteetaten om at flyttemelding til utlandet er levert.

Når du har sendt inn søknaden og det vi ber om her av dokumentasjon, er det ikke nødvendig å ta kontakt med UDI. Vi tar kontakt med deg dersom vi ønsker mer informasjon.

Du må merke alle dokumentene med DUF-nummeret ditt.

Barn under 18 år må søke sammen med foreldrene sine. Hvis bare en av foreldrene skal reise sammen med barnet, må den andre forelderen som er i Norge gi skriftlig bekreftelse på at han eller hun godtar dette.

Send søknad og alle dokumenter til:

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Hvis du har spørsmål om søknadsbehandlingen for økonomisk støtte til tilbakevending til hjemlandet, kan du ta kontakt med UDI på telefon +47 23 35 16 00 (tastevalg 7), eller på e-post varp@udi.no.

Du kan også ta kontakt med et av UDIs regionskontor for mer informasjon.

Kan du komme tilbake til Norge?

Hvis du har opphold med flyktningstatus kan du miste din status som flyktning dersom du frivillig reiser tilbake og bosetter deg i hjemlandet. Les mer om «Å miste en oppholdstillatelse eller et statsborgerskap» her.

Må du betale tilbake tilskuddet dersom du kommer tilbake til Norge?

Ja, hvis du flytter tilbake til Norge må du betale tilbake hele eller deler av kontantbeløpet du fikk da du dro. Hvor mye du skal betale er avhengig av hvor lenge du har vært i hjemlandet.

Satser for tilbakebetaling av støtte til tilbakevending

Antall måneder du har oppholdt deg i hjemlandet

Beløp som skal tilbakebetales

Under 12 måneder 15 000 kroner
13-18 måneder 10 000 kroner
18-24 måneder 5 000 kroner
Over 24 måneder 0 kroner

Hvis du flytter tilbake til Norge fordi du måtte flykte fra overgrep i hjemlandet ditt, kan du søke om å få slippe å betale tilbake støtten.