Faglært


Krav til søkeren

 • Du må betale et søknadsgebyr.
 • Arbeids- eller forskningssituasjonen din må fortsatt være den samme. 
 • Du må fortsatt fylle de samme kravene som da du søkte første gang.  

Krav til typen oppholdstillatelse du har 

 • Oppholdstillatelsen du har må kunne fornyes. Hvis du allerede har hatt oppholdstillatelsen i så mange måneder eller år som er tillatt, kan du ikke søke om fornyelse.

 

Oppholdstillatelse for: Kan tillatelsen fornyes?
Faglært med arbeidsgiver i Norge Ja
Ansatt i internasjonalt selskap  Ja, men du kan bare ha den i inntil seks år, så må du bo utenfor Norge i to år før du kan søke om en ny slik tillatelse 
Ansatt i selskap i utlandet Ja, men du kan bare ha den i inntil seks år, så må du bo utenfor Norge i to år før du kan søke om en ny slik tillatelse 
Offshore-arbeider Ja
Idrettsutøver eller trener Ja
Religiøs leder/lærer Ja
Selvstendig næringsdrivende med firma i Norge Ja
Selvstendig næringsdrivende med firma i utlandet Ja, men du kan bare ha den i inntil seks år tilsammen, så må du bo utenfor Norge i to år før du kan søke om en ny slik tillatelse 

Skal du bytte arbeidsgiver eller stilling og har oppholdstillatelse som faglært med arbeidsgiver i Norge?

 • Hvis du skal begynne hos en ny arbeidsgiver, men skal jobbe i samme type stilling, trenger du ikke søke om ny oppholdstillatelse. Lønns- og arbeidsvilkårene må ikke være dårligere enn det som er vanlig i Norge, og du må fortsatt fylle de andre kravene som gjelder for oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker med arbeidsgiver i Norge
 • Hvis du skal begynne i ny type stilling, må du søke om ny oppholdstillatelse, uansett om det er hos samme arbeidsgiver eller hos en ny arbeidsgiver. Du kan ikke starte i ny type stilling før du har fått ny oppholdstillatelse.

Har du mistet jobben?

 • Hvis du mister jobben din må du melde fra til politiet der du bor innen sju dager. Du kan da oppholde deg i Norge for å søke etter ny jobb i inntil seks måneder. Oppholdstillatelsen din må fortsatt være gyldig i hele denne perioden.
  • Hvis du får en ny jobb, men skal jobbe i samme type stilling som før, trenger du ikke søke om ny oppholdstillatelse, men du må melde fra til politiet der du bor innen sju dager etter at du begynner i den nye jobben.
  • Hvis du får en ny jobb der du skal ha en annen type stilling enn før, må du søke om ny oppholdstillatelse. Du kan ikke starte i en annen type stilling før du har fått ny oppholdstillatelse.