Faglært arbeidstaker med arbeidsgiver i Norge

Krav til arbeidstakeren

Krav til utdanningen/kompetansen din

Du må ha en av disse typene utdanning/kompetanse

 • fullført fagutdanning fra videregående skole, minst tre år, for eksempel som snekker eller helsefagarbeider. Det må finnes en tilsvarende fagutdanning i Norge.
 • fullført utdanning eller grad fra universitet/høyskole, for eksempel bachelor-grad som ingeniør eller sykepleier.
 • spesielle kvalifikasjoner som du har opparbeidet deg gjennom lang yrkeserfaring, eventuelt i kombinasjon med kurs og liknende. Det skal svært mye til å få tillatelse i slike saker. Du må ha like høy kompetanse som en som har fagutdanning.

Krav til arbeidsforholdet

Spesielle krav

Rettigheter og plikter

 • Varigheten på oppholdstillatelsen du kan få er avhengig av stillingen du er tilbudt:
  • Hvis stillingen krever fullført fagutdanning fra videregående skole, kan du få oppholdstillatelse for inntil ett år av gangen
  • Hvis stillingen krever fullført utdanning eller grad fra universitet eller høyskole, kan du vanligvis få oppholdstillatelse for inntil tre år av gangen. Hvis vi har behov for å sjekke oftere at du fortsatt fyller kravene, for eksempel fordi du skal arbeide i en bemanningsbedrift, vil du bare få oppholdstillatelse for inntil ett år av gangen.
 • Etter tre år kan du søke om permanent oppholdstillatelse i Norge.
 • Familien din kan vanligvis søke om å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.
 • Hvis du senere skal begynne hos en ny arbeidsgiver, men skal jobbe i samme type stilling, trenger du ikke søke om ny oppholdstillatelse.
 • Hvis du senere skal begynne i en ny type stilling, må du søke om ny oppholdstillatelse, uansett om det er hos samme arbeidsgiver eller hos en ny arbeidsgiver. Du kan ikke starte i ny type stilling før du har fått ny oppholdstillatelse.
 • Hvis du har blitt permittert (eksternt nettsted)
  • kan du oppholde deg i Norge så lenge du er permittert og har en gyldig oppholdstillatelse
  • trenger du ikke melde fra til UDI eller politiet
 • Hvis du mister jobben din må du melde fra til politiet der du bor innen sju dager. Du kan da oppholde deg i Norge for å søke etter ny jobb i inntil seks måneder. Oppholdstillatelsen din må fortsatt være gyldig i hele denne perioden.
  • Hvis du får en ny jobb, men skal jobbe i samme type stilling som før, trenger du ikke søke om ny oppholdstillatelse, men du må melde fra til politiet der du bor innen sju dager etter at du begynner i den nye jobben. 
  • Hvis du får en ny jobb der du skal ha en annen type stilling enn før, må du søke om ny oppholdstillatelse. Du kan ikke starte i en annen type stilling før du har fått ny oppholdstillatelse.