Faglært arbeidstaker med arbeidsgiver i Norge

Krav til arbeidstakeren

Krav til utdanningen/kompetansen din

Du må ha en av disse typene utdanning/kompetanse

 • fullført fagutdanning fra videregående skole, minst tre år, for eksempel som snekker eller helsefagarbeider. Det må finnes en tilsvarende fagutdanning i Norge.
 • fullført utdanning eller grad fra universitet/høyskole, for eksempel bachelor-grad som ingeniør eller sykepleier.
 • spesielle kvalifikasjoner som du har opparbeidet deg gjennom lang yrkeserfaring, eventuelt i kombinasjon med kurs og liknende. Det skal svært mye til å få tillatelse i slike saker. Du må ha like høy kompetanse som en som har fagutdanning.

Krav til arbeidsforholdet

Spesielle krav

Rettigheter og plikter

 • Varigheten på oppholdstillatelsen du kan få er avhengig av stillingen du er tilbudt:
  • Hvis stillingen krever fullført fagutdanning fra videregående skole, kan du få oppholdstillatelse for inntil ett år av gangen
  • Hvis stillingen krever fullført utdanning eller grad fra universitet eller høyskole, kan du vanligvis få oppholdstillatelse for inntil tre år av gangen. Hvis vi har behov for å sjekke oftere at du fortsatt fyller kravene, for eksempel fordi du skal arbeide i en bemanningsbedrift, vil du bare få oppholdstillatelse for inntil ett år av gangen.
 • Etter tre år kan du søke om permanent oppholdstillatelse i Norge.
 • Familien din kan vanligvis søke om å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.
 • Hvis du senere skal begynne hos en ny arbeidsgiver, men skal jobbe i samme type stilling, trenger du ikke søke om ny oppholdstillatelse.
 • Hvis du senere skal begynne i en ny type stilling, må du søke om ny oppholdstillatelse, uansett om det er hos samme arbeidsgiver eller hos en ny arbeidsgiver. Du kan ikke starte i ny type stilling før du har fått ny oppholdstillatelse.

På grunn av koronasituasjonen er reglene om permittering, arbeidsledighet og jobbskifte endret.

Hva som gjelder for deg som er permittert eller har mistet jobben, kan du lese om her.