Faglært arbeidstaker med arbeidsgiver i Norge


Krav til arbeidstakeren

Krav til utdanningen/kompetansen din

Du må ha en av disse typene utdanning/kompetanse

 • fullført fagutdanning fra videregående skole, minst tre år, for eksempel som snekker eller helsefagarbeider. Det må finnes en tilsvarende fagutdanning i Norge.
 • fullført utdanning eller grad fra universitet/høyskole, for eksempel bachelorgrad som ingeniør eller sykepleier.
 • spesielle kvalifikasjoner er kompetanse du har opparbeidet deg gjennom lang yrkeserfaring, eventuelt i kombinasjon med kurs og noe utdanning. Du må ha like høy kompetanse som en som har fullført fagutdanning fra videregående skole. Vanligvis må du ha minst 6 års yrkeserfaring. For eksempel, hvis du har arbeidserfaring som maler, må du legge fram detaljerte arbeidsattester fra tidligere arbeidsgivere som viser at du har lært og kan det samme som en person som har fagutdanning som maler. Det skal svært mye til å få tillatelse i slike saker. Mange søknader blir avslått. For deg som skal arbeide i IT-bransjen er ikke kravene til dokumentasjon like strenge.

Krav til arbeidsforholdet

Spesielle krav

Rettigheter og plikter

 • Varigheten på oppholdstillatelsen du kan få er avhengig av stillingen du er tilbudt:
  • Hvis stillingen krever fullført fagutdanning fra videregående skole, kan du få oppholdstillatelse for inntil ett år av gangen
  • Hvis stillingen krever fullført utdanning eller grad fra universitet eller høyskole, kan du vanligvis få oppholdstillatelse for inntil tre år av gangen. Hvis vi har behov for å sjekke oftere at du fortsatt fyller kravene, for eksempel fordi du skal arbeide i en bemanningsbedrift, vil du bare få oppholdstillatelse for inntil ett år av gangen.
 • Etter tre år kan du søke om permanent oppholdstillatelse i Norge.
 • Familien din kan vanligvis søke om å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.
 • Hvis du senere skal begynne hos en ny arbeidsgiver, men skal jobbe i samme type stilling, trenger du ikke søke om ny oppholdstillatelse. Lønns- og arbeidsvilkårene må ikke være dårligere enn det som er vanlig i Norge, og du må fortsatt fylle de andre kravene som gjelder for oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker med arbeidsgiver i Norge
 • Hvis du senere skal begynne i en ny type stilling, må du søke om ny oppholdstillatelse, uansett om det er hos samme arbeidsgiver eller hos en ny arbeidsgiver. Du kan ikke starte i ny type stilling før du har fått ny oppholdstillatelse.
 • Hvis du mister jobben din må du melde fra til politiet der du bor innen sju dager. Du kan da oppholde deg i Norge for å søke etter ny jobb i inntil seks måneder. Oppholdstillatelsen din må fortsatt være gyldig i hele denne perioden.
  • Hvis du får en ny jobb, men skal jobbe i samme type stilling som før, trenger du ikke søke om ny oppholdstillatelse, men du må melde fra til politiet der du bor innen sju dager etter at du begynner i den nye jobben.
  • Hvis du får en ny jobb der du skal ha en annen type stilling enn før, må du søke om ny oppholdstillatelse. Du kan ikke starte i en annen type stilling før du har fått ny oppholdstillatelse.
 • Du har ikke lov til å drive fjernarbeid, med mindre det er en del av jobben du har fått oppholdstillatelse for å gjøre.