Krav til å bestille nytt oppholdskort


Du må bestille nytt oppholdskort hvis du er i en av disse situasjonene

 • du har permanent oppholdstillatelse (tidligere kalt bosettingstillatelse) og oppholdskortet ditt – eller etiketten i passet ditt– snart går ut på dato eller har gått ut på dato. Vi anbefaler å bestille nytt kort 3 måneder før utløpsfristen på kortet.
 • du har varig oppholdsrett for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere og oppholdskortet ditt – eller etiketten i passet ditt – snart går ut på dato eller har gått ut på dato. Vi anbefaler å bestille nytt kort 3 måneder før utløpsfristen på kortet.
 • oppholdskortet ditt er mistet, stjålet eller skadet
 • opplysninger i kortet er feil (for eksempel navn eller statsborgerskap)
 • du har mottatt et oppholdskort som var ødelagt eller inneholdt feil
 • du har etikett i passet ditt som har gått ut på dato. Det er ikke mulig å få en ny etikett.

Krav til å få nytt kort

 • du må betale et gebyr 
 • du må ha en gyldig oppholdstillatelse
 • du må ha DUF-nummeret ditt (12 siffer) og opplysninger om oppholdstillatelsen. Dette finner du på det gamle kortet ditt eller i vedtaksbrevet som du har fått fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller politiet.
 • du er ikke statsborger av et EU/EØS-land. (EU/EØS-borgere skal ikke lenger ha etikett i passet sitt eller oppholdskort.) 
 • du må være i Norge. (Hvis du mister oppholdskortet mens du er i utlandet, må du kontakte en norsk ambassade eller konsulat (eksternt nettsted) for å få informasjon om hva du skal gjøre.)
 • du kan ikke ha vært for lenge i utlandet.