Arbeidssøker som er nyutdannet i Norge eller forsker


Krav   

 • Du må betale et søknadsgebyr.
 • Du må være arbeidssøker og lete etter arbeid som faglært i Norge. Arbeidet kan ikke være som religiøs leder/lærer.
 • Du må fylle ett av disse kravene.
 • Du må ha nok penger å leve for i den perioden du skal være i Norge. Du må ha minst  

  24 713 kroner i måneden

  , altså 

  296 550 kroner i året

  . Dette må være dine egne penger, og må vanligvis stå på en norsk bankkonto. Hvis du har fått tilbud om jobb i Norge mens du leter etter relevant faglært jobb, kan inntektene fra denne jobben regnes med.

Krav til utdanningen/kompetansen din

Du må ha en av disse typene utdanning/kompetanse

 • fullført fagutdanning fra videregående skole, minst tre år, for eksempel som snekker eller helsefagarbeider. Det må finnes en tilsvarende fagutdanning i Norge.
 • fullført utdanning eller grad fra universitet/høyskole, for eksempel bachelorgrad som ingeniør eller sykepleier.
 • spesielle kvalifikasjoner er kompetanse du har opparbeidet deg gjennom lang yrkeserfaring, eventuelt i kombinasjon med kurs og noe utdanning. Du må ha like høy kompetanse som en som har fullført fagutdanning fra videregående skole. Vanligvis må du ha minst 6 års yrkeserfaring. For eksempel, hvis du har arbeidserfaring som maler, må du legge fram detaljerte arbeidsattester fra tidligere arbeidsgivere som viser at du har lært og kan det samme som en person som har fagutdanning som maler. Det skal svært mye til å få tillatelse i slike saker. Mange søknader blir avslått.

Rettigheter og plikter

 • Du kan ikke ha ditt eget enkeltpersonsforetak eller være selvstendig næringsdrivende.
 • Mens du leter etter relevant faglært jobb, kan du arbeide på hel- eller deltid, også i ufaglærte jobber.
 • Du kan få oppholdstillatelse for maksimalt ett år.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
 • Hvis familiemedlemmene dine allerede har familieinnvandringstillatelse og bor sammen med deg i Norge, kan de søke om å fornye tillatelsen sin. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.