Faglært arbeidssøker med visumfritt statsborgerskap


Krav

Rettigheter og plikter

  • Du kan ikke arbeide mens du leter etter relevant faglært jobb. Hvis du får tilbud om arbeid, kan du søke om oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker.  Du kan ikke starte å arbeide før du har fått en slik oppholdstillatelse.
  • Du kan få oppholdstillatelse for maksimalt seks måneder av gangen. De seks månedene telles fra dagen du reiste inn i Norge. Du må ha vært ute av Norge i ett år før du kan få en ny oppholdstillatelse som arbeidssøker.
  • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
  • Familiemedlemmene dine kan ikke søke om familieinnvandringstillatelse for å bo med deg i Norge.