Ansatt i et selskap i utlandet som skal ha et oppdrag i Norge


Du skal søke om denne typen tillatelse hvis du er ansatt i et selskap i utlandet som har kontrakt med et selskap i Norge om å gjøre et oppdrag i Norge.

Krav til arbeidstakeren

Krav til utdanningen/kompetansen din

Du må ha en av disse typene utdanning/kompetanse

  • fullført fagutdanning fra videregående skole, minst tre år, for eksempel som snekker eller helsefagarbeider. Det må finnes en tilsvarende fagutdanning i Norge.
  • fullført utdanning eller grad fra universitet/høyskole, for eksempel bachelorgrad som ingeniør eller sykepleier.
  • spesielle kvalifikasjoner er kompetanse du har opparbeidet deg gjennom lang yrkeserfaring, eventuelt i kombinasjon med kurs og noe utdanning. Du må ha like høy kompetanse som en som har fullført fagutdanning fra videregående skole. Vanligvis må du ha minst 6 års yrkeserfaring. For eksempel, hvis du har arbeidserfaring som maler, må du legge fram detaljerte arbeidsattester fra tidligere arbeidsgivere som viser at du har lært og kan det samme som en person som har fagutdanning som maler. Det skal svært mye til å få tillatelse i slike saker. Mange søknader blir avslått. For deg som skal arbeide i IT-bransjen er ikke kravene til dokumentasjon like strenge.

Krav til arbeidsforholdet

Rettigheter og plikter

  • Hvis du skal gjøre andre oppdrag enn det som er beskrevet i kontrakten, eller bytte firma, må du søke om en ny oppholdstillatelse.
  • Du har ikke lov til å drive fjernarbeid, med mindre det er en del av jobben du har fått oppholdstillatelse for å gjøre.
  • Du kan få tillatelse for to år av gangen. Du kan få denne tillatelsen i inntil seks år, så må du bo utenfor Norge i to år før du kan søke om en ny slik tillatelse.
  • Du trenger ikke å oppholde deg og arbeide i Norge i hele perioden du søker om oppholdstillatelse for.
  • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
  • Hvis oppdraget ditt varer mer enn seks måneder eller du er ansatt i et internasjonalt selskap (og skal på oppdrag til den norske delen av selskapet) kan din ektefelle eller samboer og dine barn søke om familieinnvandring. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.