Idrettsutøver eller trener


Krav til arbeidstakeren

Krav til kompetansen din

 • Du må være idrettsutøver som selv skal delta i idrett på høyt nivå, eller skal være trener for idrett på høyt nivå.
 • Du må ha en bekreftelse fra ditt særforbund av Norges idrettsforbund (for eksempel Norges fotballforbund, NFF) på at du har den kompetansen du trenger og hvilket nivå du skal delta på.

Krav til arbeidsforholdet

 • Du må ha et konkret tilbud for én arbeidsgiver i Norge.
 • Idretten må være på høyt nivå. Eksempler på dette er de to øverste divisjonene i fotball for kvinner og menn, og den øverste divisjonen i basketball. Vi vurderer i hvert tilfelle om idretten er på høyt nok nivå.
 • Stillingen må vanligvis være på heltid.
 • Lønns- og arbeidsvilkårene dine må ikke være dårligere enn det som er vanlig i Norge. Du kan altså ikke få dårligere lønn enn det norske utøvere eller trenere får i din idrettsklubb. Lønnen må uansett være på minst 

  296 550 kroner i året før skatt

  .

Rettigheter og plikter

 • Du kan få oppholdstillatelse for 1 år av gangen. 
 • Etter 3 år kan du søke om permanent oppholdstillatelse i Norge.
 • Familien din kan vanligvis søke om å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.
 • Du kan bytte arbeidsgiver uten å søke om ny oppholdstillatelse. Du må imidlertid gjøre samme type arbeid.
 • Dersom du skal utføre en ny type arbeid, må du levere en ny søknad om oppholdstillatelse. Du kan ikke starte med en ny type arbeid før du har fått ny oppholdstillatelse.