Russisk grensependlar


Krav til arbeidstaker

  • Du må betale et søknadsgebyr.
  • Du må være russisk borger.
  • Du må ha vært bosatt i Barentsregionen i minst ett år og fortsette med å bo der. Barentsregionen vil si Murmansk oblast, republikken Karelen, Arkhangelsk oblast eller Nenetsia autonome okrug.

 Krav til arbeidsforhold 

Rettigheter og plikter

  • Du må søke om ny tillatelse hvis du skal bytte stilling eller arbeidsgiver.
  • Du kan få tillatelse for ett år av gangen.
  • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
  • Familiemedlemmene dine kan ikke søke om familieinnvandringstillatelse for å bo med deg i Norge.