Sesongarbeidar


Krav til sesongarbeidaren:

 • Du må betale eit søknadsgebyr.
 • Du må ha fylt 18 år.
 • Forholda i heimlandet ditt må vere slik at det er sannsynleg at du kan reise tilbake dit når du er ferdig med å arbeide i Noreg.

Krav til arbeidstilbodet:

Krav til arbeidsgivaren:

 • Arbeidsgivaren må få ei stadfesting frå Nav om at det ikkje er mogleg å finne nok arbeidarar frå Noreg eller EØS til å gjere jobben.
 • Dersom arbeidet er innan jordbruks- og skogbruksnæringa, er det ikkje nødvendig med stadfesting frå Nav.

Krav til opphald utanfor Noreg mellom sesongarbeidarløyver (karantenetid):

 • Dersom du har hatt løyve som sesongarbeidar i seks månader, må du opphalde deg i seks månader utanfor Noreg før du kan få nytt sesongarbeidarløyve. Du kan ikkje vere i Noreg i meir enn seks månader i løpet av ein periode på 12 månader.

Eksempel:

  • Dersom du har hatt eit sesongarbeidarløyve i tre månader, kan du få eit nytt løyve for tre månader med ein gong. 
  • Dersom du har hatt eit sesongarbeidarløyve i to månader, kan du få eit nytt løyve for fire månader.

Rettar og plikter:

 • Tida du har dette opphaldsløyvet tel ikkje med dersom du seinare skal søkje om permanent opphaldsløyve. 
 • Familien din har ikkje rett på opphaldsløyve for å bu saman med deg i Noreg.